HC Ares | Malkenschoten 43 | 7333 NM Apeldoorn | 055 533 2500
Opvolging openstaande contributies
4-4-2018  | 

Opvolging openstaande contributies seizoenen 2016/2017 en 2017/2018

In januari 2018 is op de website van HC Ares een melding gemaakt van het feit dat er nog een aanzienlijk aantal was waarvan de contributie betaling nog openstaat voor het seizoen 2017/2018. Dit is voor een aantal ook (nog) het geval voor het seizoen 2016/2017. Er waren administratief bij de vereniging over het afgelopen seizoen en begin dit seizoen ook achterstanden ontstaan waardoor deze situatie heeft kunnen ontstaan.

Er zijn sinds de oproep een beperkt aantal leden geweest die hun openstaande contributie hebben voldaan.

Vandaag de dag staat er echter nog steeds een aanzienlijk deel van de contributie betaling open. Te weten voor het seizoen 2017/2018 circa € 24.000 en voor het seizoen 2016/2017 circa € 14.000.

De contributie inkomsten zijn het fundament van de vereniging en dienen ter dekking van de verenigingskosten. Met het openstaan van ca. € 38.000 aan contributies gaat dit voor de vereniging financieel een onoverkomelijk probleem worden.

Er is een analyse gemaakt van het waarom van deze situatie. Als onderdeel van deze analyse is de afgelopen weken ook gestart met het bellen van leden om inzicht te krijgen. De reacties van de leden waren positief en begripvol terwijl het natuurlijk niet leuk is dat tot soms een volledige jaarcontributie nog betaald moet worden.  

De volgende oorzaken voor openstaan van contributies zijn uit de analyse naar voren gekomen:

  • 124 leden hebben nooit ingelogd op de ClubCollect portal om uiteenlopende redenen

  • 146 leden hebben wel ingelogd op de ClubCollect portal maar geen betaalkeuze gemaakt

  • Bij 32 leden kon niet ge├»ncasseerd worden om uiteenlopende redenen

  • Bij 13 leden zijn ClubCollect berichten niet aangekomen


Met name gezien de eerste 2 oorzaken is duidelijk geworden dat leden niet bekend zijn met ClubCollect. Hier volgt dan ook een uitleg over wat ClubCollect is en hoe het werkt.

HC Ares heeft een aantal seizoenen geleden het besluit genomen de inning van de contributies uit te besteden aan het bedrijf ClubCollect. Ares levert van de ledenadministratie Lisa de contributie gegevens aan. ClubCollect benadert vervolgens de leden via e-mail en sms met uitnodiging om de contributie te betalen. Hiervoor krijgen de leden een link naar de ClubCollect portal en een inlogcode om een keuze van betaling te maken.


De komende periode zal er opvolgingsactie op de openstaande contributie voor de seizoenen 2016/2017 en 2017/2018 in gang gezet worden. Vanuit het bestuur willen wij jullie als (ouders van) leden vragen e-mail en sms berichten van ClubCollect in de gaten te houden. In te loggen op het portal en een betaal keuze te maken zodat de vereniging haar contributies kan incasseren.


Wij rekenen op jullie medewerking!


Namens het bestuur,

Met vriendelijke groet,

Jeroen Bultsterug naar vorige scherm
Agenda
vervolg 16-6  Slotdag E-jeugd
vervolg 16-6  huldiging veldkampioenen
vervolg 22-6  Kamp Jongste Jeugd
vervolg 30-6  Six a Side
vervolg 7-7  C&D kamp
vervolg 1-9  Start of the Season Event
Hele agenda
Nieuws