HC Ares | Malkenschoten 43 | 7333 NM Apeldoorn | 055 533 2500
Teamindeling en selectiebeleid Jongste Jeugd en Junioren voor seizoen 2018-2019
14-5-2018  | 

Teamindeling en selectiebeleid
Jongste Jeugd en Junioren
voor seizoen 2018-2019

 

Ook voor het volgend seizoen wil HC Ares dat iedere speler met veel plezier kan blijven hockeyen. Basis voor dat hockeyplezier is dat iedere speler op een voor hem/haar geschikt niveau kan hockeyen, zowel op sociaal als op sportief gebied.

Om dat te bereiken hanteren we een zorgvuldige procedure, van de zestallen tot en met de A-junioren. Deze procedure willen we hier toelichten, zodat iedere speler/ouder/verzorger begrijpt hoe de teamindeling tot stand komt.

De leeftijd van de speler is bepalend voor de leeftijdscategorie. Conform het KNHB-beleid gaan we hierbij uit van de peildatum van 1 oktober. Op grond van het aantal beschikbare spelers kan het zijn dat een speler eerder doorschuift naar een hogere leeftijdscategorie. In uitzonderingsgevallen kan dit gebeuren op grond van uitzonderlijk talent. Als een speler eerder doorschuift, geeft dat geen garantie voor het volgend seizoen. Het is in principe niet mogelijk om in een lagere leeftijdscategorie te spelen, hiervoor moet de KNHB dispensatie verlenen.

De beoordeling door de trainers en coaches van de spelers over de reguliere trainingen en wedstrijden dient als basis voor de teamindeling.

In de procedure maken we onderscheid tussen de Jongste Jeugd, de Junioren-Selectieteams  en de Junioren-Breedteteams.

Jongste Jeugd

Hiervoor gelden de volgende leeftijdscategorieën:

  • 8 jaar op 1 oktober = E-zestallen

  • 9 jaar op 1 oktober = E-achttallen

Gelijkgestemdheid is de leidraad bij de indeling van de Jongste Jeugd. Daarbij kijken we naar de volgende factoren: gedrag en motivatie, hockeytechnische ontwikkeling, fysieke ontwikkeling en sociale factoren (vriendje/vriendinnetje, woonplaats).

Bij de zestallen is de sociale omgeving zeer belangrijk bij de indeling, bij de achttallen wordt er iets meer rekening gehouden met de hockeytechnische ontwikkeling.

De Leeftijdscoördinator maakt in overleg met de TC Jongste Jeugd op basis van de beoordelingen een concept indeling voor het volgend seizoen. Deze concept indeling wordt op een speciale coachavond  begin juni voorgelegd aan alle betrokken coaches. Zij kunnen op dat moment nog input geven. Na deze avond wordt de indeling definitief. Op deze avond hopen we ook voor de meeste teams een coach te kunnen benoemen voor het volgend seizoen.

Junioren

Hiervoor gelden de volgende leeftijdscategorieën:

  • 10 en 11 jaar op 1 oktober = D-leeftijd

  • 12 en 13 jaar op 1 oktober = C-leeftijd

  • 14 en 15 jaar op 1 oktober = B-leeftijd

  • 16 en 17 jaar op 1 oktober = A-leeftijd

De beoordelingen van trainers en coaches op gedrag, techniek, inzicht en fysiek zijn bepalend voor het niveau. Op basis van deze criteria worden spelers voor de selectieteams geselecteerd.
Bij de indeling van de breedteteams proberen we ook rekening te houden met persoonlijke voorkeuren.

Voor het 1e en 2e team geldt dat we zo sterk mogelijke teams willen samenstellen. Hierbij worden 1e en 2ejaars spelers gemengd. Bij de breedteteams proberen we zoveel mogelijk de 1ejaars bij elkaar en de 2e jaars bij elkaar te plaatsen.

Ook talenten uit de breedteteams willen we de kans geven om op een hoger niveau te gaan spelen. Op grond van de beoordeling in de winterstop is een aantal spelers gevraagd om na de winterstop een paar keer mee te trainen met een hoger team. Hierdoor kunnen wij goed inschatten of zij inderdaad op dat niveau mee kunnen komen.

Selectie D-Junioren
Voor de D-junioren vindt de selectie uitsluitend plaats op basis van de beoordelingen en kijken we naar gelijkgestemdheid (zie bij Jongste Jeugd). Hiervoor wordt dus geen aanvullende selectieprocedure gehanteerd.

Selectie A-, B- en C-Junioren
Op basis van de beoordelingen door trainers en coaches wordt door de Selectiecommissie een voorselectie gemaakt van maximaal 22 spelers. Zij krijgen uiterlijk 11 juni een persoonlijke uitnodiging. De voorselectie wordt ook via de site bekend gemaakt. Deze selectiegroep blijft na beëindiging van de reguliere trainingen nog twee weken langer doortrainen (in week 25 en 26). Na deze trainingsweken kunnen er al spelers zijn die afvallen. We gaan met tenminste 18 spelers verder aan het einde van de vakantie.

In de laatste 2 weken van de vakantie (week 33 en 34) wordt de training voor deze groep hervat en zij spelen een oefenwedstrijd op 25 augustus 2018*. Uiterlijk 27 augustus wordt door de Selectiecommissie de definitieve selectie bekend gemaakt. De afvallers worden geplaatst in het 2eteam, aangevuld met de beste spelers uit de breedte. (*als dit niet lukt in verband met de vakantieplanning, zullen we in overleg bepalen hoe hiermee om te gaan)

Als het aantal beschikbare spelers te gering is om een voorselectie te maken, vindt de indeling uitsluitend op grond van de beoordelingen plaats.

Teamindeling breedteteams A-, B-, C- en D-Junioren
Spelers in de breedteteams mogen aan de Leeftijdscoördinator een persoonlijke voorkeur doorgeven (bijv. vriendje/vriendinnetje). De leeftijdscoördinator maakt in overleg met de TC Breedte een concept indeling op basis van de beoordelingen, rekening houdend met de persoonlijke voorkeuren (voor zover mogelijk). Deze concept indeling wordt op een speciale coachavond begin juni voorgelegd aan alle betrokken coaches. Zij kunnen op dat moment nog input geven. Na deze avond wordt de indeling definitief. Op deze avond hopen we ook voor de meeste teams een coach te kunnen benoemen voor het volgend seizoen.

 De definitieve teamindeling voor de breedteteams wordt bekendgemaakt op maandag 18 juni 2018.


Na de bekendmaking staat de teamindeling vast. Slechts bij zeer zwaarwegende omstandigheden kan de TC hier nog wijzigingen in aanbrengen. Ben jij van mening dat jij niet goed bent ingedeeld én is er sprake van zwaarwegende omstandigheden, stuur dan vóór 25 juni een mail met uitgebreide motivatie naar [email protected]

 Bijlage: Beschrijving diverse teams.docx

terug naar vorige scherm
Agenda
vervolg 19-1  Nieuwjaarsreceptie
vervolg 26-1  Knutselmiddag
vervolg 27-1  ijspegeltoernooi
vervolg 2-2  Knutselmiddag
vervolg 9-2  Knutselmiddag
vervolg 13-2  Bijeenkomst wedstrijdsecretariaat
vervolg 16-2  Traditionele brunch zaterdag trimgroep
Hele agenda
Nieuws