HC Ares | Malkenschoten 43 | 7333 NM Apeldoorn | 055 533 2500
Vertrouwenspersonen binnen HC Ares
18-5-2018  | 
"Je bent bij ons altijd welkom en je moet je bij ons veilig voelen!"

Iedereen die bij HC Ares komt moet zich welkom en veilig voelen. Wij zijn een open vereniging die niemand wil discrimineren of uitsluiten. Dat betekent kort gezegd dat je je (sociaal) veilig moet voelen. Om dat te realiseren wordt van een ieder verwacht zich daar naar te gedragen.

In de dagelijkse omgang kunnen dingen bedoeld of onbedoeld mis gaan. Er kan gepest worden, iemand kan zich geïsoleerd voelen, er kunnen zaken plaatsvinden waarin ongepaste seksuele gedragingen een rol spelen, er kunnen tussen volwassenen en jongeren grenzen overschreden worden.

Allemaal zaken waar het (onverhoopt) mis kan gaan en waar HC Ares op voorbereid wil zijn. Heel duidelijk is dat we opzettelijke handelingen die iemand bedreigen, fysiek, verbaal, suggestief of concreet, nooit toe zullen staan. We hebben te maken met een omgeving waar omgekleed wordt. Daar moeten zowel de spelers als de trainers en coaches zorgvuldig mee omgaan om geen misverstanden te creëren. In een teamsport krijg je feedback op je inbreng. Dat kan in de woordkeuze gevoelig liggen. Wat voor de een constructief bedoeld is kan voor de ander vernederend werken.

De hoofdregel binnen HC Ares is: "Gebruik je gezonde gevoel en je gezonde verstand. Doe jij normaal, dan mag je verlangen dat een ieder jou ook normaal behandelt." Om dit verder inhoud te geven is een gedragsprotocol in voorbereiding. Daarover zal binnenkort op de website gepubliceerd worden. Bovenal is het belangrijk om het gesprek met elkaar te blijven aangaan om samen te bepalen wat kan en wat niet kan.

Daar waar een situatie van sociale onveiligheid zich voordoet, vragen we je daar altijd melding van te maken. In heel veel gevallen kan dat door het voorval direct met betrokkenen te bespreken, of het anders aan de trainer of coach voor te leggen. Dat is natuurlijk het allerbeste zolang je je daar vertrouwd in voelt. Voel je je bezwaard om het voorval met de direct betrokkenen, trainer of coach te bespreken, blijf er dan vooral niet mee rondlopen. Je kunt ook in overleg treden met onze vertrouwenspersonen. Jan Meuleman en Maaike de Jonge hebben deze taak op zich genomen.

Op de site www.hcares.nl zie je hoe je met de leden van de vertrouwenscommissie in contact kunt treden. Het e-mailadres is: [email protected].

Bij iedere melding,  aan de vertrouwenspersonen, zal er in stilte en in strikte vertrouwelijkheid een onderzoek gestart worden op basis van hoor 
en wederhoor. Onderzoeken van een situatie vraagt stuurmanskunst om te bepalen wat toelaatbaar of niet toelaatbaar is. Een gebaar zonder bijbedoeling van de een, kan immers voor een ander heel bedreigend zijn. Zorgvuldigheid, objectiviteit en vertrouwelijkheid spelen een heel belangrijke rol. Dit is dan ook de reden dat de melding objectief wordt onderzocht.

De rol van de vertrouwenspersoon is het opvangen, begeleiden, ondersteunen en adviseren van clubleden die hierom vragen. Een actie wordt pas ondernomen wanneer de melder daarmee instemt. Indien een vertrouwenspersoon aan het werk gaat kan de zaak direct met betrokkenen uitgepraat worden. Ook kan, bijvoorbeeld in geval van (ernstige) misstanden, in overleg met de melder aan de voorzitter gerapporteerd worden. Indien er sprake is van ernstige misstanden, wordt door het bestuur bepaald welke vervolgactie passend is. Dit kan leiden tot maatregelen variërend van een goed gesprek, tot een waarschuwing tot (in uiterste gevallen) schorsing of royement. Gelukkig komen deze situaties nauwelijks voor binnen onze vereniging. Daar waar de voorzitter zelf een van de betrokkenen zou zijn zal aan twee andere bestuursleden gerapporteerd worden.

Gelukkig zien we in de praktijk over de afgelopen jaren slechts een heel enkele situatie waar grenzen overschreden worden en maatregelen anders dan feedback nodig zijn.

Hierbij de oproep aan ons allen om bij te dragen aan een veilige sfeer en tevens een oproep om zaken die over de schreef gaan, steeds te melden. Als we dat doen, dan geven we samen inhoud aan een vereniging waar je je welkom en veilig voelt.

Namens het bestuur,
Lou van Noorden

terug naar vorige scherm
Agenda
vervolg 15-6  Slotdag 6-tallen
vervolg 18-6  Algemene ledenvergadering 18 juni
vervolg 18-6  Open training Heren 1
vervolg 19-6  Open training Dames 1
vervolg 21-6  Jongste jeugd kamp Ares
vervolg 21-6  Open training Heren 1
vervolg 25-6  Open training Heren 1
Hele agenda
Nieuws