HC Ares | Malkenschoten 43 | 7333 NM Apeldoorn | 055 533 2500
Benoeming Tuchtcommissie en commissie van Beroep
28-1-2020  | 
Kennisgeving:
In de bestuursvergadering van 28 januari 2020 heeft het bestuur de benoeming van de leden van de tuchtcommissie geformaliseerd in een bestuursbesluit. De volgende drie personen zijn tot leden van de tuchtcommissie van HC Ares benoemd:
Peter Steenmeijer
Priscilla Götz
Chris Jan Schuite

De stemgerechtigde aanwezigen hebben tijdens de Bijzondere (Algemene) ledenvergadering van 10 januari 2020 de volgende drie leden benoemd in de commissie van beroep:
Jules Groenenberg
Marion Schotman
Bartje Vos

Vriendelijke groet,
Bestuur HC Ares


terug naar vorige scherm
Agenda
vervolg 14-7  vergadering trainers G hockey
vervolg 1-10  Bijeenkomst organisatie 'uniek sporten'
Hele agenda
Nieuws