HC Ares | Malkenschoten 43 | 7333 NM Apeldoorn | 055 533 2500
Blog van onze voorzitter 2
30-3-2020  | 
Deze week weer een nieuwe ervaring rijker. Als bestuur hebben wij in deze tijd regelmatig contact met elkaar, via de telefoon en via WhatsApp. Deze week hebben wij voor het eerst onze bestuursvergadering volledig online met beeld en geluid mogen beleven. Even wennen, nieuwe spelregels, elkaar laten uitspreken en ook een kijkje in het huis van de andere bestuursleden. Goede communicatie blijkt vooral in deze periode meer dan belangrijk. Daarom wil ik met dit blog jullie dan ook op de hoogte houden namens het bestuur.

 

Wat is de impact van het Coronavirus?

Het sluiten van het complex aan de Nagelpoel heeft grote impact, niet alleen sportief maar ook financieel. Er zijn geen barinkomsten en de reguliere kosten lopen bijna allemaal gewoon door. Met het bestuur hebben wij alle gevolgen besproken en daarin de sportieve aspecten en inkomsten en uitgaven meegenomen. Bij deze analyse zijn wij ervan uitgegaan dat het complex tot minimaal 1- juni gesloten zal zijn en dat er dus geen competitie meer zal worden gespeeld. Als wij niets doen zullen wij aan het einde van het seizoen enkele duizenden euro’s tekortkomen. Ook is er mogelijk impact op het nieuwe seizoen doordat er minder leden en sponsoren kunnen zijn. Daarom hebben wij een aantal zaken uitgezocht en besloten om sportieve en financiële keuzes te kunnen maken.

 

Bij het maken van de keuzes proberen wij de visie van de club zoveel mogelijk vast te houden. Een familieclub met respect voor elkaar waar wij het met z’n allen moeten doen. Het is daarbij belangrijk dat de contributie gewoon blijft binnenkomen. Wij hebben deze hard nodig en wij volgen hierin het standpunt van NOC*NSF dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Ook is het belangrijk dat wij de afgesproken sponsorgelden zullen ontvangen. Hiervoor is contact geweest met de tien grootste sponsoren en zij hebben aangegeven mee te blijven denken met HC Ares en hun afspraken te zullen nakomen.

Wat hebben wij nog meer gedaan?

Omdat de inkomsten enorm zijn afgenomen en omdat er nog geen zekerheid is over de duur van de situatie hebben wij als bestuur een aantal besluiten genomen. Wij gaan in overleg met het technisch management om de doorlopende kosten te bespreken. Ook hebben wij besloten dat het noodzakelijk onderhoud van de velden zal blijven plaatsvinden om extra kosten in de toekomst te voorkomen. Wij zullen geen gebruik maken van de mogelijkheid om betaling van de hypotheek en de kredieten uit te stellen. De huidige liquide middelen zijn voldoende om de lopende kosten te blijven betalen. Besturen en/of commissies mogen alleen met elkaar overleggen volgens de regels die het RIVM heeft opgesteld, dus telefonisch of online.

 

Daarnaast zijn wij continue in gesprek met de sportraad en de gemeente over de gevolgen en mogelijke financiële ondersteuning. Via het noodloket zullen wij een eenmalige tegemoetkoming aanvragen van EUR4.000,- Het is niet mogelijk om gebruik te maken van de NOW-regeling maar wel volgen wij de ontwikkelingen van het NOC*NSF-noodfonds op de voet.

 

Wij hopen dat ondanks alles de situatie weer snel zal veranderen, hierbij is 6- april een belangrijke datum. Het blijft in ieder geval een spannende en onzekere periode en laten wij elkaar samen door deze onzekere periode heen helpen. Omdat wij weten dat er veel vragen zijn hebben wij een Q & A opgesteld. Mochten er andere vragen zijn, laat het ons weten zodat wij hier samen een antwoord op kunnen vinden.

Dennis Wooning

Namens het Bestuur

#leteenbeetjeopelkaar


terug naar vorige scherm
Agenda
vervolg 7-7  Algemene ledenvergadering HC Ares
vervolg 1-10  Bijeenkomst organisatie 'uniek sporten'
vervolg 8-10  Bijeenkomst organisatie 'uniek sporten'
Hele agenda
Nieuws