HC Ares | Malkenschoten 43 | 7333 NM Apeldoorn | 055 533 2500
Contributie 2017-2018 

Contributie 2017-2018


Voor alle onderstaande bedragen geldt dat deze exclusief de bijdrage voor het wedstrijdshirt a € 12,- per shirt per (deel van het) seizoen is. Voor de F-jes geldt een bijdrage voor het gebruik van een landenshirt a € 6 per shirt per (deel van het) seizoen. Voor de Benjamins, Trimmers en Trainingsleden is deze bijdrage niet verschuldigd

 

Senioren (geboren voor 01-10-1999)

Veld

€ 345,00

Zaal

€ 60,00

Veterinnen (dinsdag)

Veld

€ 345,00

Junioren A t/m D leeftijd

Contributie

€ 320,00

geboren tussen 01-10-1999 en 30-09-2007

Zaal

€ 40,00

Junioren E leeftijd

Contributie

€ 265,00

Geboren tussen 01-10-2007 en 30-09-2009

Zaal

€ 25,00

Junioren F leeftijd

Contributie

€ 195,00

geboren tussen 01-10-2009 en 30-9-2010

Zaal

€ 25,00

Benjamins

Contributie

€ 145,00

Geboren na 01-10-2010

Zaal

€ 25,00

G-Hockey

Contributie

€ 155,00

 

Zaal

€ 25,00

Trimmers

Contributie

€ 200,00

Senior Trainingsleden

Contributie

€ 200,00

Junior Trainingsleden

Contributie

€ 160,00

Fithockey

Contributie

€ 155,00

Gezinscontributie (veld en zaal zonder reisgeld)

Contributie

€ 1.000,00

Inschrijfgeld nieuwe leden

Contributie

€ 30,00

Niet spelende leden

€ 65,00

Donateurs

 

€ 50,00

Inningskosten

€ 1,24

 

 

 

 

Aanvullende informatie

Betaling via ClubCollect

Dit seizoen is de inning uitbesteed aan ClubCollect. ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inningen over. ClubCollect zal via SMS en e-mail contact opnemen met alle leden (zorg er daarom voor dat de ledenadministrateur recente en juiste gegevens van u heeft).

De betaalverzoeken worden verstuurd via SMS en e-mail. Door op een link te klikken komt u op uw persoonlijke betaalpagina van ClubCollect en hier kunt u uw factuur inzien, downloaden en betalen.

Er kan worden gekozen om de factuur in één keer of in 4 termijnen te betalen (voor gespreid betalen wordt een klein bedrag in rekening gebracht).

De betalingen verlopen via automatische incasso of via iDEAL en zijn daarom 100% veilig. Een deel van uw persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) zal hiervoor worden verstrekt aan ClubCollect en zullen alleen zichtbaar zijn voor de penningmeester, voor ClubCollect en u als clublid.

Voor meer informatie over ClubCollect verwijzen wij u graag naar de website www.clubcollect.com.


Zaalhockeycontributie

Zodra bekend is welke senioren deelnemen aan zaalhockey wordt de zaalhockeycontributie gefactureerd aan de betreffende leden.


Niet (tijdig) betalen van de contributie

Indien de contributie na herhaaldelijk verzoek niet wordt betaald wordt men uitgesloten om nog langer aan wedstrijden en/of trainingen deel te nemen, zonder dat de verplichting om het verschuldigde bedrag, wordt opgeheven. Naast het feit dat men wordt uitgesloten om deel te nemen aan trainingen en/of wedstrijden, zal de incasso worden overgedragen aan een incassobureau. De extra kosten, t.w. de incassokosten, en de wettelijke rente zullen op het lid worden verhaald.


Langdurige blessures en  contributie

Blessures hopen we allemaal te vermijden, maar komen binnen of buiten de sport toch voor. Omdat we als vereniging kosten maken die we niet kunnen terugvragen, is er in principe geen restitutie van contributie bij blessures. Voor langdurige blessures maken we een uitzondering. Daarvoor zijn onderstaande regels opgesteld.


Bij langdurige blessure kan met de penningmeester van HC Ares overeengekomen worden een deel van de contributie te restitueren. De hockey gerelateerde blessure moet zo serieus zijn dat er op grond van de klachten, die in behandeling zijn bij de reguliere gezondheidszorg, gedurende langere periode niet gespeeld mag worden. We spreken van een langdurige blessure indien, als gevolg van de blessure, een aaneengesloten periode van minimaal 10 weken niet gespeeld kan worden.


Met nadruk wordt gesteld dat blessures niet een verkapte regeling kunnen zijn om een lidmaatschap binnen het jaar te beƫindigen met restitutie van contributie.


Er wordt dus vanuit gegaan dat verschuldigde contributie normaal betaald wordt. Eventuele restitutie wordt pas bepaald nadat men van een opgelopen blessure hersteld is en de totale duur van de uitval kan worden bepaald. Meerdere blessures kunnen niet bij elkaar worden opgeteld om tot een langdurige uitval te komen. In het geval van een vermoeden van langdurige blessure wordt verlangd de penningmeester vroegtijdig te berichten. Maw achteraf melding maken van de blessure leidt tot het risico dat niet gecompenseerd wordt.

HC Ares gaat op basis van het ledenaantallen zelf niet restitueerbare verplichtingen aan, bijv bij de KNHB. Daarom kan nooit het gehele bedrag behorend bij de periode gerestitueerd worden.

De berekening van eventuele restitutie geschiedt als volgt: 


IN GEVAL VAN EEN LANGDURIGE BLESSURE WORDT VAN DE TOTAAL BETAALDE CONTRIBUTIE 30% AFGETROKKEN TER DEKKING VAN DE DOOR DE VERENIGING AANGEGANE VERPLICHTINGEN. VAN HET RESTERENDE DEEL VAN DE CONTRIBUTIE WORDT PROPORTIONEEL HET AANTAL BLESSURE WEKEN (MINIMAAL 10) GEDEELD DOOR 40 WEKEN HOCKEYSEIZOEN TERUGBETAALD.Nieuwe leden (art. 4 lid 5 van het Huishoudelijk Reglement)

Nieuwe leden betalen contributie naar rato van de lengte van het lidmaatschap binnen een verenigingsjaar.


Aanmelding na 1 juli en voor 1 november

Bij aanmelding na 1 juli en voor 1 november is 100% van de contributie verschuldigd


Aanmelding na 1 november en voor 1 januari

Bij aanmelding na 1 november en voor 1 januari is 75% van de contributie verschuldigd


Aanmelding na 1 januari en voor 1 april

Bij aanmelding na 1 januari en voor 1 april is 50% van de contributie verschuldigd


Aanmelding na 1 april

Bij aanmelding na 1 april is geen contributie doch uitsluitend inschrijfgeld verschuldigd


Voortijdige opzegging (art. 4 lid 6 van het Huishoudelijk Reglement)

Bij opzegging na 1 juni is de contributie voor het gehele komende verenigingsjaar verschuldigd. Leden die van te voren hebben aangegeven slechts een gedeelte van het komende verenigingsjaar lid te kunnen blijven of leden die, naar het oordeel van het bestuur, op grond van overmacht niet langer lid kunnen blijven betalen indien hun lidmaatschap eindigt:


voor 1 september 20% van de vastgestelde contributie

voor 1 december 50% van de vastgestelde contributie

voor 1 februari 75% van de vastgestelde contributie


Uitzonderingen op de bovengenoemde regeling dienen vooraf met de penningmeester schriftelijk te worden overeengekomen.

 
Agenda
vervolg 1-9  Start of the Season Event
vervolg 3-9  Algemene ledenvergadering
vervolg 13-9  Start grote Clubactie
Hele agenda
Nieuws