HC Ares | Malkenschoten 43 | 7333 NM Apeldoorn | 055 533 2500
Contributie 2017-2018 

Contributie 2017-2018

     


Voor alle onderstaande bedragen geldt dat deze exclusief de bijdrage voor het wedstrijdshirt a € 12,- per shirt per (deel van het) seizoen is. Voor de F-jes geldt een bijdrage voor het gebruik van een landenshirt a € 6 per shirt per (deel van het) seizoen. Voor de Benjamins, Trimmers en Trainingsleden is deze bijdrage niet verschuldigd

 

 

     

Senioren (geboren voor 01-10-1999)

Veld

€ 345,00

 

Zaal

€ 60,00

 

Veterinnen (dinsdag)

Veld

€ 345,00

 

Junioren A t/m D leeftijd

Contributie

€ 320,00

 

geboren tussen 01-10-1999 en 30-09-2007

Zaal

€ 40,00

 

Junioren E leeftijd

Contributie

€ 265,00

 

Geboren tussen 01-10-2007 en 30-09-2009

Zaal

€ 25,00

 

Junioren F leeftijd

Contributie

€ 195,00

 

geboren tussen 01-10-2009 en 30-9-2010

Zaal

€ 25,00

 

Benjamins

Contributie

€ 145,00

 

Geboren na 01-10-2010

Zaal

€ 25,00

 

G-Hockey

Contributie

€ 155,00

 

 

Zaal

€ 25,00

 

Trimmers

Contributie

€ 200,00

 

Senior Trainingsleden

Contributie

€ 200,00

 

Junior Trainingsleden

Contributie

€ 160,00

 

Fithockey

Contributie

€ 155,00

 

Gezinscontributie (veld en zaal zonder reisgeld)

Contributie

€ 1.000,00

 

Inschrijfgeld nieuwe leden

Contributie

€ 30,00

 

Niet spelende leden

 

€ 65,00

 

Donateurs

 

€ 50,00

 

Inningskosten

 

€ 1,24

 

 

 

 

 

       

Aanvullende informatie

     

Betaling via ClubCollect

     

Dit seizoen is de inning uitbesteed aan ClubCollect. ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inningen over. ClubCollect zal via SMS en e-mail contact opnemen met alle leden (zorg er daarom voor dat de ledenadministrateur recente en juiste gegevens van u heeft).

De betaalverzoeken worden verstuurd via SMS en e-mail. Door op een link te klikken komt u op uw persoonlijke betaalpagina van ClubCollect en hier kunt u uw factuur inzien, downloaden en betalen.

Er kan worden gekozen om de factuur in één keer of in 4 termijnen te betalen (voor gespreid betalen wordt een klein bedrag in rekening gebracht).

De betalingen verlopen via automatische incasso of via iDEAL en zijn daarom 100% veilig. Een deel van uw persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) zal hiervoor worden verstrekt aan ClubCollect en zullen alleen zichtbaar zijn voor de penningmeester, voor ClubCollect en u als clublid.

Voor meer informatie over ClubCollect verwijzen wij u graag naar de website www.clubcollect.com.

       


Zaalhockeycontributie

     

Zodra bekend is welke senioren deelnemen aan zaalhockey wordt de zaalhockeycontributie gefactureerd aan de betreffende leden.

       


Niet (tijdig) betalen van de contributie

     

Indien de contributie na herhaaldelijk verzoek niet wordt betaald wordt men uitgesloten om nog langer aan wedstrijden en/of trainingen deel te nemen, zonder dat de verplichting om het verschuldigde bedrag, wordt opgeheven. Naast het feit dat men wordt uitgesloten om deel te nemen aan trainingen en/of wedstrijden, zal de incasso worden overgedragen aan een incassobureau. De extra kosten, t.w. de incassokosten, en de wettelijke rente zullen op het lid worden verhaald.

       


Nieuwe leden (art. 4 lid 5 van het Huishoudelijk Reglement)

     

Nieuwe leden betalen contributie naar rato van de lengte van het lidmaatschap binnen een verenigingsjaar.

       


Aanmelding na 1 juli en voor 1 november

     

Bij aanmelding na 1 juli en voor 1 november is 100% van de contributie verschuldigd

       


Aanmelding na 1 november en voor 1 januari

     

Bij aanmelding na 1 november en voor 1 januari is 75% van de contributie verschuldigd

       


Aanmelding na 1 januari en voor 1 april

     

Bij aanmelding na 1 januari en voor 1 april is 50% van de contributie verschuldigd

       


Aanmelding na 1 april

     

Bij aanmelding na 1 april is geen contributie doch uitsluitend inschrijfgeld verschuldigd

       


Voortijdige opzegging (art. 4 lid 6 van het Huishoudelijk Reglement)

     

Bij opzegging na 1 juni is de contributie voor het gehele komende verenigingsjaar verschuldigd. Leden die van te voren hebben aangegeven slechts een gedeelte van het komende verenigingsjaar lid te kunnen blijven of leden die, naar het oordeel van het bestuur, op grond van overmacht niet langer lid kunnen blijven betalen indien hun lidmaatschap eindigt:

       


voor 1 september 20% van de vastgestelde contributie

voor 1 december 50% van de vastgestelde contributie

voor 1 februari 75% van de vastgestelde contributie

       


Uitzonderingen op de bovengenoemde regeling dienen vooraf met de penningmeester schriftelijk te worden overeengekomen.

 
Agenda
vervolg 28-2  Vergadering Arbitragecommissie
vervolg 7-3  Examen scheidsrechters
vervolg 13-3  Bestuursvergadering
vervolg 16-3  huldiging zaalkampioenen
vervolg 31-3  Paasontbijt Jongste Jeugd t/m E-jeugd
vervolg 12-4  Voorronde Olympic Moves
vervolg 16-6  Slotdag E-jeugd
Hele agenda
Nieuws